LARO Befem


LARO (Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende) ingår sedan april 2014 i det fria vårdvalet inom Region Skåne. Det innebär att personer som söker vård har rätt att göra det hos vilken vårdgivare han eller hon vill. Eftersom vi har avtal med Region Skåne gäller frikort och högkostnadskort. Vi arbetar både mot opiater (heroin, morfin) och opioider (tabletter som ex tramadol). Teamet består av specialistläkare, specialistsjuksköterskor, psykolog, kurator, beroendeterapeut, behandlingspedagog och behandlingsassistenter. Vi arbetar utöver läkemedelsbehandling flexibelt med individuella behandlingar, psykosocialt arbete och gruppverksamhet.

För att bli patient hos oss kontakta oss på telefonnummer 040-183660 för att boka ett informations samtal.

Behandling

För att ge dig som patient så bra förutsättningar som möjligt och hjälp att nå dina mål arbetar vi efter en helhetssyn. Målet med behandlingen är att du ska leva fritt från missbruk. Du ska få kunskap om droger och deras verkan för att få en fördjupad självkännedom så att du kan hitta nya strategier för ditt drogfria liv.

Vi erbjuder

  • Behandling med Subuxone, Metadon eller Buprenorfine
  • Uttrappning av bensodiazepiner
  • Terapi, stödsamtal, krisinterventioner, gruppverksamhet, anhörigstöd
  • Neuropsykiatriska utredningar
  • Hjälp att bygga upp skyddsnät med tex sjukvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, socialtjänsten, frivården
  • Vi har samverkan med bland annat socialtjänsten, försäkringskassan, Krami och arbetsförmedlingen

Öppettider

Måndag-Fredag: 09:00 - 11:45
Lördag-Söndag: 09:00 - 11:00
Helgdagar: 09:00 - 11:00

Bokade tider
Måndag - Torsdag 13:00 - 14:00.