LARO Befem

LARO (Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende) ingår sedan april 2014 i det fria vårdvalet inom Region Skåne. Det innebär att personer som söker vård har rätt att göra det hos vilken vårdgivare han eller hon vill. Eftersom vi har avtal med Region Skåne gäller frikort och högkostnadskort. Vi arbetar både mot opiater (heroin, morfin) och opioider (tabletter som ex tramadol). Teamet består av specialistläkare, specialistsjuksköterskor, psykolog, kurator, beroendeterapeut, behandlingspedagog och behandlingsassistenter. Vi arbetar utöver läkemedelsbehandling flexibelt med individuella behandlingar, psykosocialt arbete och gruppverksamhet.

För att bli patient hos oss kontakta oss
på telefonnummer 040-183660
för att boka ett informations samtal.