Körkort

Har du fått ditt körkort återkallat på grund av rattfylla eller narkotikabrott kommer Transportstyrelsen utfärda ett föreläggande där de fastslagit observationstid samt vilka prover du behöver lämna under din observationstid. Vad som krävs för att du ska få ett nytt körkort efter återkallelse, beror bland annat på orsaken till varför ditt körkort är återkallat och hur lång återkallelsetid (spärrtid) du fått. 
 
Hos Befem AB kan du få hjälp när det gäller att återfå/behålla ditt körkort efter rattfylleri, narkotikabrott eller andra orsaker där alkohol och droger är inblandade. Det är en och samma läkare som hjälper dig under din observationsperiod. Vår läkare bistår med allt du behöver för att ditt intyg skall inkomma i tid och innehålla de provtagningar som krävs.

Hur går det till

När du vill ha hjälp, bokar du en tid hos oss och vid besöket tar du med dig din ID-handling samt dina papper från Transportstyrelsen. Där framgår det hur lång din observationstiden ska vara samt vilka prover som ska tas och hur många prover som krävs.

Vi lägger sedan upp en plan för din provtagning. Du måste lämna prover enligt den frekvens som gäller i ditt fall och komma till mottagningen på utsatt tid. Alla urinprover tas övervakat.